Apie projektą

Projektas nevartok.lt – vartotojas privalo žinoti tiesą!

Mūsų projekto tikslas informuoti vartotoją apie nekokybiškus maisto ir ne maisto produktus, nekokybiškas ar klaidinančias vartojimo paslaugas. Informaciją mes pateiksim objektyviai, remiantis specialistų ir ekspertų patarimais bei rekomendacijomis, atliktais laboratoriniais tyrimais. Projektas vykdomas konstruktyviai bendradarbiaujant su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine ne maisto produktų inspekcija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, šviečiant vartotojus. Prie projekto žada prisijungti ir kitos valstybės institucijos kontroliuojančios tam tikras sritis. Visa informacija bus teikiama vadovaujantis bešališkos ir etiškos žurnalistikos principais.

Mes manome, kad tik viešumas ir teisinga informacija yra naudinga vartotojui. Neretai žmogus galvoja, kad tik pasitelkus viešumą galima išspręsti problemą, rasti tiesą. Projekto nevartok.lt vienas iš tikslų tapti tarpininku, objektyvios informacijos skleidėju tarp kontroliuojančių valstybės institucijų ir vartotojų, informuoti kaip galima efektyviai ginti vartotojo teises, pateikiant geriausius, vaizdingiausius pavyzdžius, atkleidžiant efektyvios pagalbos vartotojui  principus. Svarbiausia, kad vartotojas gautų ne tik informacijos, bet ir žinių, kurios jam padėtų renkantis tam tikrą maisto ar ne maisto produktą, vartojimo paslaugą. Mūsų tikslas – skatinti vartotojų aktyvumą, dalinantis savo patirtimi, padedant išvengti netinkamų produktų ar paslaugų vartojimo. Vartotojas privalo žinoti tiesą apie tai, ką renkasi ir kas jam siūloma!!!

Mes pateiksime  foto ir vaizdo medžiagą apie nekokybiškas prekes ir paslaugas, visapusišką informaciją apie atliktus patikrinimus, laboratorinius tyrimus, ekspertų išvadas ir rekomendacijas.

Vartotojai gali atsiųsti savo informaciją apie pažeidimus, nekokybiškus produktus ar prekes ir paslaugas, sulaukti kompetentingo komentaro ar patarimo. Raginame būti aktyviais mūsų projekto dalyviais. Objektyvus, bešališkas ir informatyvus projektas turi būti naudingas visiems vartotojams, nepaisant, kokį produktą ar paslaugą jis pirktų.

Projekto www.nevartok.lt kolektyvas