Kaip išvengti neigiamos energetikos mieste

miestas3Miesto aplinka yra labai įvairi. Daug kas gyvena butuose virš parduotuvių, biurų centriniuose miesto rajonuose, kur netyla automobilių, troleibusų triukšmas. Tokie energija persotinti butai kenksmingi žmonių sveikatai.
Įvairūs elektros, telefonų, kabelinės televizijos, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai skleidžia elektromagnetinius srautus, kurie, sąveikaudami su patogeniniais žemės laukų elektromagnetiniais srautais, sudaro pražūtingas gyvenamąsias zonas žmonėms.
Pastaraisiais metais Lietuvos miestų užstatymai, nepaisant architektų pastangų, yra gana chaotiški. Dėl lėšų stygiaus pagrindinis dėmesys kreipiamas į statomą objektą pamirštant jo infrastruktūrą, harmoniją su aplinka.
Miesto statiniai ir kraštovaizdis aplink juos turi energetinės įtakos žmogui. Svarbi ne tik statinių forma, bet ir jose vykstanti veikla. Visa, kas susiję su nemalonumais, neigiamais gyvenimo epizodais, spinduliuoja neigiamą energetiką.

Venkite kapaviečių

Iš didžiausių mieste esančių neigiamos energijos spinduliavimo šaltinių pirmiausia reikia paminėti kapavietes. Pasaulyje nuo seno buvo stengiamasi jas įrengti kiek įmanoma toliau nuo gyvenamųjų rajonų. Tačiau miestams plečiantis kapavietės dažnai virsta net centrinių rajonų dalimi. Lietuvos miesteliuose daug kur centre stovinti bažnyčia ir šalia jos esančios kapinės. Tai energetiniu požiūriu labai blogas sprendimas. Senos kapavietės miestuose dažnai naikinamos jų vietoje statant namus, tačiau tokiose vietovėse apie gerą energetiką ir gerą statinio feng shui neverta kalbėti.
Ką turėtumėte daryti, jei gyvenate netoli kapinių? Šiuo atveju patartina persikelti į kitą gyvenamąją vietą. Ramios senos kapavietės Lietuvoje, apsodintos medžiais, aptvertos tvoromis, dažnai primena labiau parkus nei kapines, ypač jei neveikiančios. Tačiau ir jos skleidžia neigiamą energetiką.

Kiti neigiamos energetikos šaltiniai

Noriu pabrėžti, kad jūsų kaimynystėje gali būti ir tokie nemalonūs kaimynai, į kuriuos jūs net nekreipiate dėmesio. Tai – metalo, medienos atliekų ar jų sandėliavimo vietos, lentpjūvės, medžio apdirbimo ir baldų įmonės, karjerai, kabelių ir automobilių kapinynai. Nors ekologiniu požiūriu jie būna beveik nepavojingi, tai ypač vengtini neigiamos energetikos šaltiniai.
Labai blogi rajonai prie skerdyklų, mėsos kombinatų, lavoninių, teisminės ekspertizės centrų. Visa tai – netinkama normaliam žmogui gyventi aplinka. Energetiškai labai blogos vietos esančios prie ligoninių, poliklinikų, kalėjimų, policijos poskyrių. Ne ką geresnės yra prie avarinių statinių, statinių griuvėsių, prie vietovių, kuriose atliekami archeologiniai kasinėjimai. Tiesa, visais minėtais atvejais neigiamą energetinį poveikį galima iš dalies sušvelninti, tačiau jokios korekcinės, kosmetinės feng shui priemonės nepanaikins minėtų neigiamų energetinių poveikių.

miestas2Kitas labai neigiamas, dažnai miestuose pasitaikantis veiksnys -požeminiai tuneliai, automobilių estakados. Statiniuose virš požeminių tunelių nepatartina nei gyventi, nei dirbti. Naujos statybos yra neleistinos dėl susidarančios ypač blogos energetinės būklės. Na, o Vilniuje virš tunelio prie Parlamento jau yra pastatyti, taip pat projektuojami kiti statiniai.
Lietuvoje šiuo metu atsirado naujas originalus statinių išorinis apipavidalinimas – veidrodiniais blokais, kuris feng shui požiūriu yra blogas. Saulės šviesoje blokai blykčioja atspindėdami šviesą įvairiais kampais, susidaro įvaizdis, kad statinys dega, o tai – energetiškai labai blogai pačiam statiniui ir jį supantiems statiniams.
Niekada nesirinkite patalpų statiniuose, pastatytų ant buvusių pelkėtų vietovių ar sąvartynų. Pasistenkite rasti statinius ar patalpas tokiuose miesto kvartaluose, kuriuose statiniai yra vienodo aukščio ir tolygiai išdėstyti. Tai garantuos gyvybinės energijos tolygų patekimą į juos.

Kaminų reikėtų vengti

Netoli esančios gamyklos, šilumos elektros stotys (nekalbant apie įvairias kenksmingas ekologines jų „dovanas“), pramoniniai statiniai gadina miesto ir rajono feng shui. Kaminai ir kitos aukštos vertikalios konstrukcijos pažeidžia aplinkos energetinių srautų balansą.
Pagal feng shui priešais statinį dūmus skleidžiantis kaminas simbolizuoja nesėkmes ir finansinius sunkumus. Jums nepasisekė, jei prieš pagrindinį statinio įėjimą matyti vandens bokštai, cisternos su skysčiais. Energetiniu požiūriu bloga kaimynystė yra įvairūs sandėliai ir angarai. Labai blogi miesto statiniai su uždarais siaurais kiemais, savotiškais energetiniais šuliniais, į kuriuos beveik nepatenka energetiniai srautai, o patekę tuoj pat pakyla į viršų.
Labai blogos įvairios tinklinės, metalinės konstrukcijos, kuriose yra gausu kryžminių susikirtimų, aštrių kampų, trikampinių bei rombinių figūrų, skleidžiančių neigiamus energetinius srautus. Savo ruožtu bioenergetikai tvirtina, kad tokių konstrukcijų po veikis pasireiškia kaip savotiškų antenų, atspindinčių ir iškraipančių į jas patekusių įvairių elektromagnetinių bangų spindulius. Todėl gelžbetoninių konstrukcijų statiniai nėra geri, nors daug kas to neįvertina, nes armatūros rezginiai nematomi.
Labai blogas tas miesto rajonas, kuris užstatytas įvairaus aukščio statiniais, nes tarp tokių statinių energetiniai srautai negali tolygiai ir aptakiai judėti. Stichiškas energetinių srautų judėjimas sukelia neigiamus energetinius srautus.

miestasAplinkui vien daugiaaukščiai

Jeigu daugiaaukštis statinys yra tarp dviejų už jį žemesnių statinių, tai labai bloga daugiaaukščiui statiniui padėtis ir ypač bloga tiems žmonėms, kurie gyvena ar dirba viename lygyje su žemesnių namų stogais.
Jei žemas namas yra tarp dviejų aukštų pastatų, jam tai – labai bloga energetinė padėtis, nes šiuo atveju aukštųjų namų energetiniai srautai slėgs žemąjį namą. Nedaug geresnė dviejų vienas šalia kito esančių daugiaaukščių namų situacija, nes tarp jų atsiras stiprūs energetiniai ir vėjų srautai. Beje, šiuo atveju išorinėse pastatų pusėse esančiose patalpose neigiama energetika nepasireikš. Jei statinys siauras ir daug aukštesnis už jį supančius, jis bus atviras visiems neigiamiems energetiniams srautams, jame nemalonu bus nei gyventi, nei dirbti. Labai blogi tie statiniai, į kuriuos nukreipti gretimų statinių kampai.
Daugiaaukščiame statinyje labai svarbus veiksnys yra aukštas. Patalpos turi būti nei per daug aukštai, nei per daug žemai. Statinio patalpose, esančiose viršutiniuose aukštuose, gyvenimas ir darbas nebus stabilus ir ramus, nes stiprūs vėjai išblaškys teigiamą gyvybinę energetiką. Bet apatiniai statinio aukštai bus viršutinių slegiami. Jiems trūks saulės, juos veiks gatvės triukšmas ir išorės neigiami energetiniai srautai.

Kas matyti pro langą?

Bloga ir ta statinių energetinė padėtis, kai pro langus matomi atskirai stovintys aukšti objektai (televizijos bokštas, daugiaaukštis statinys, metaliniai elektros linijų stulpai bei pačios elektros linijos, aukšti kaminai ir ypač vandens bokštai), nes tai yra neigiamos energetikos šaltiniai.
Kai kurie objektai fokusuoja destruktyvią energetiką. Tai aukšti bokštiniai kranai, kurių strėlės nukreiptos į jūsų langus, neoninės reklamos su rodyklėmis jūsų kryptimi. Ne kartą esu pabrėžęs palydovinių antenų labai blogą energetinį poveikį. Nors jos pas mus dažniausiai yra prastos kokybės, neturi poliruoto atspindžio paviršiaus, vis tiek koncentruoja elektromagnetinius srautus į anteninę galvutę, kuri spinduliuoja siaurą koncentruotą neigiamos energetikos spindulį. Dėl šios priežasties Vakarų šalyse tankiai gyvenamuose rajonuose tokių antenų neleidžiama statyti.
Ne mažesnis, o dažnai net didesnis neigiamas mobiliųjų telefonų, bevielės televizijos retransliacinių antenų energetinis poveikis. Lietuvoje jau vyko keli teismo procesai dėl mobiliųjų telefonų ir bevielės televizijos neigiamo poveikio žmonėms. Visais atvejais žmonės, nors ir labai sunkiai, procesus laimėjo.

Lietuvoje šiuo metu atsirado naujas originalus statinių išorinis apipavidalinimas – veidrodiniais blokais, kuris feng shui požiūriu yra blogas. Saulės šviesoje blokai blykčioja atspindėdami šviesą įvairiais kampais, susidaro įvaizdis, kad statinys dega, o tai – energetiškai labai blogai pačiam statiniui ir jį supantiems statiniams. Niekada nesirinkite patalpų statiniuose, pastatytų ant buvusių pelkėtų vietovių ar sąvartynų. Pasistenkite rasti statinius ar patalpas tokiuose miesto kvartaluose, kuriuose statiniai yra vienodo aukščio ir tolygiai išdėstyti. Tai garantuos gyvybinės energijos tolygų patekimą į juos.
Svarbiausia – taisyklinga forma
Idealiu atveju statinys, kuriame jūs turėtumėte gyventi ar dirbti, turėtų būti taisyklingos formos. Statinio plotis visais atvejais turi būti mažesnis už jo ilgį. Statinys visada turi būti fasadu ne žemesnis už prieš jį esančius pastatus ir truputį žemesnis už jo užnugaryje esančius pastatus. Šiomis sąlygomis apie statinį idealiausiai cirkuliuoja gyvybinė energija.
Lietuvos miestai dažniausiai yra stačiakampės užstatymo schemos, pagal kurią statiniai stovi lygiagrečiai pagal gatves. Tokiu būdu statiniai vienas kitam beveik nedaro poveikio. Tačiau jei miesto kvartalo statiniai yra įvairiaaukščiai, orientuoti įvairiomis kryptimis, energetinė būklė iš esmės pakinta ir tampa bloga, todėl reikia korekcinių priemonių. Senuose miestų kvartaluose statiniai turi neginčytinų pranašumų, jie dažnai apsodinti medžiais, kurie sukuria savotiškus skydus nuo neigiamų energetinių srautų.

miestas1Kai kurie iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi miesto elementai gali iš esmės pakeisti vietovių feng shui. Ypač didelis poveikis miestuose reklaminių skydų -jų energetinis poveikis aplinkai priklauso nuo spalvų piešinių ir kompozicinių sprendimų. Pačios pavojingiausios reklamos yra tos, kuriose reklaminiai vaizdiniai išsikiša už stačiakampių formų ribų, tuo pačiu pažeisdami energetinę pusiausvyrą.
Ypač didelį dėmesį radiostezijos teoretikai atkreipia į daugiaaukščius virš kitų iškylančius vienišus statinius su naktimis apšviečiamais stogais.
Jie simbolizuoja laidotuvių žvakes, kurios gali palaidoti sėkmę ne tik tų, kurie juose gyvena, bet ir aplinkinių vietovių, iš kur jie matomi. Gyvenantys šalia jų gali tikėtis nemaloniausių nutikimų ir avarijų. Miesto dalys, kuriose jie stovi, pamažu praras savo reikšmę, turės didelių finansinių sunkumų, padidės nusikalstamumas. Specialistai kaip akivaizdų to pavyzdį pateikia teroristinį rugsėjo 11-osios aktą Niujorke. Tokias situacijas sušvelninti galima „užgesinant žvakes“ – išjungiant naktinį stogų apšvietimą ir netoliese pastatant dar keletą panašaus aukščio statinių, kurie subalansuotų aplinkos energetiką.

Jono Jukonio informacija.

 

Kategorija: Naudinga žinoti | Žymės: , , ,

Komentarai (3)

  1. Monika:

    Geriausia nuosavas namas atokesneje vietoveje, turincioje gera infrastruktura. Ar bent ne taip tankiai apgyvendinta. Taciau ypatingai priemiesciuose namai dygsta lyg grybai po lietaus. Dabar ir naujos statybos gyvenamuju pastatu pridavimas sugrieztintas, iskelta daugiau reikalavimu. Paprasciau yra sumoketi nustatyta kaina tuo uzsiimancioms imonems ir negaisti savo laiko aiskinantis biurokratines subtilybes. O perkant busta daugiabutyje, zinoma labai svarbus visi isvardini aspektai, aciu uz pasidalinima

  2. Agnietė:

    va dėl to ir turėtų būti po pastatymo paskirta statinių techninė priežiūra, kad viskas būtų sužiūrėta toliau.

  3. Kasparas:

    labai įdomus straipsnis, niekad apie aplinką nebuvau susimąstęs, tik apie pačių namų energetiką ir jų valymą. pas mus kaupėsi pelėsis, radom drėgmės surinkejų nuoma, išsausinom namus, domėjomės kaip baldus sustatyti, kad būtų pagal visus feng shui reikalavimus. įdomi patirtis buvo, bet ar ten labai dabar tie namai jaukesni, tai nepasakyčiau. gerą energetiką atnešame mes patys

Rašyti komentarą

Galite naudoti šias XHTML žymes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>