Ką reiškia E ženklas ant mėsos odos?

„Pirkau kiaulės karka. Ant mėsos odos radau spaudą su didele E raide. Parduotuvėj negalėjo paaiškinti, ką šis ženklas reiškia. Labai įdomu, ką jis rodo – kilmės šalį, E priedus ar kažką kitą“, – nevartok.lt teiravosi skaitytojas Vladimiras.

Šiuo metu pagal galiojančią tvarką oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas turi prižiūrėti veterinarinį ženklinimą ir naudojamus žymenis.Sveikumo ženklas dedamas tik ant išorinio skerdenos paviršiaus, naudojant rašalo pagrindu padarytą ženklą arba įspaudą taip, kad supjausčius skerdenas į skerdenų puses ar ketvirčius arba ketvirčius supjausčius į tris dalis, ant kiekvienos iš šių dalių būtų matomas sveikumo ženklas. Sveikumo ženklas turi būti mažiausiai 6,5 cm pločio ir 4,5 cm aukščio ovalus ženklas, kuriame būtų aiškiai ir įskaitomai pateikta tokia informacija: ženkle turi būti nurodytas šalies, kurioje yra įmonė, pavadinimas, kuris visas gali būti parašytas didžiosiomis raidėmis arba, vadovaujantis atitinkamu ISO standartu, gali būti nurodomas kaip dviraidis kodas.

Valstybių narių kodai yra tokie: ►M2 BE, ►M5 BG, ◄ CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, ►M5 RO, ◄ SI, SK, FI, SE ir UK. ◄

Ženkle turi būti nurodytas skerdyklos veterinarinis patvirtinimo kodas bei ▼M6.

Jeigu ženklas buvo uždėtas Bendrijoje įsikūrusioje skerdykloje, ženkle turi būti nurodytos CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK arba WE santrumpos.

Šios santrumpos negali būti nurodomos ženkluose, taikomuose iš skerdyklų, kurios yra ne Bendrijoje, į Bendriją importuojamai mėsai. ▼B

Raidės turi būti mažiausiai 0,8 cm aukščio, o skaičiai — mažiausiai 1 cm aukščio. Atliekant ėriukų, ožkiukų ir paršelių ženklinimą, ženklo išmatavimai ir simboliai gali būti mažesni.

Dažai, naudojami žymėti sveikumo ženklą, turi atitikti Bendrijos taisykles dėl dažymui naudojamų medžiagų panaudojimo maisto produktuose.

Sveikumo ženklas taip pat gali turėti nuorodą apie oficialiai paskirtą veterinarijos gydytoją, atlikusį veterinarinį mėsos patikrinimą. ►M3 __________ ◄

Laukinių gyvūnų, kurių oda nebuvo nudirta, mėsa neturi būti paženklinta sveikumo ženklu, nebent nudyrus odą laukinės mėsos tvarkymo įmonėje po skerdimo ji buvo patikrinta ir paskelbta tinkama vartoti žmonėms.

Tad ką vis dėl to reiškia ženklas su vienintele E raide?

VMVT specialistai teigia, kad tai skerdenų klasifikavimo (raumeningumo) klasės ženklas. Skerdenų raumeningumo klasės nurodomos žymint raidėmis “E”,”U”,”R”,”O”, “P”. Nieko bendro su E priedais jis neturi.

Kategorija: Naudinga žinoti | Žymės: ,

Komentarai (8)

 1. Vilkas:

  Tai kodėl neatsakėt į užduotą klausimą? „E“ ? Tai papasakokit apie raumeningumą, nes eilinis vartotojas tikrai apie tai net negirdėjęs. Kam rašyti apie kitus ženklinimus.

 2. Jurgis:

  Koks skirtumas kuo bicepsas pripompuotas……………….

 3. driulis:

  priduok savo Vilke karka, patikrinsim raumeninguma:)

 4. Megana:

  Kiaulių pagrindinis skerdenų kokybę apsprendžiantis rodiklis – skerdenos raumeningumas. Kiaulių skerdenos pagal raumeningumą skirstomos į 6 raumeningumo klases: S, E, U, R, O, P. S klasei priskiriamos skerdenos, turinčios didžiausią raumeningumą (60 proc. ir didesnį). Už šio raumeningumo kiaulių skerdenas augintojai gauna didžiausią kainą.

  Pa­sver­tos, iš­ma­tuo­tos ir įver­tin­tos kiau­lių sker­de­nos pri­va­lo bū­ti su­ženklin­tos. Sker­de­nų žen­kli­ni­mo bū­das tu­ri bū­ti su­de­rin­tas su VMVT ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. Kiau­lių sker­de­nos tu­ri bū­ti žen­kli­na­mos spau­du ir eti­ke­te. Spau­dus de­da ir eti­ke­tes tvir­ti­na sker­de­nų ver­tin­to­jai. Spau­das tu­ri bū­ti at­spa­rus iš­ori­niams po­vei­kiams, kad ne­iš­bluk­tų, o nau­do­ja­mas ra­ša­las ne­ga­li bū­ti tok­siš­kas. Rai­džių ir skai­čių aukš­tis tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 2 cm. Žen­kli­na­mos abi kiau­lių sker­de­nos pu­sės. Spau­das de­da­mas ant kiek­vie­nos sker­de­nos blauz­dos vi­di­nės pu­sės ar­ba ant kum­pio. Spau­de tu­ri bū­ti nu­ro­do­ma sker­de­nos rau­me­nin­gu­mo kla­sė (S, E, U, R, 0, P). Ga­li­ma žy­mė­ti elek­tri­niais ar ki­to­kiais žy­mek­liais. Žy­me­nys tu­ri bū­ti aiš­kūs, įskai­to­mi, ne­blun­kan­tys.

  Galiu pasakyti, kad E yra masiskiausia, nes ne visi augintojai sugeba uzauginti liesa raumeninga kiaule, su mazai lasinuku, daug raumens.

 5. Megana:

  Sker­de­nos rau­me­nin­gu­mas ma­tuo­ja­mas kai­rė­je sker­de­nos pu­sė­je ir žy­mi­mas kla­sė­mis. Pa­gal rau­me­nin­gu­mą kiau­lių sker­de­nos skirs­to­mos į 6 kla­ses (S, E, U, R, 0, P).
  Pa­sver­tos, iš­ma­tuo­tos ir įver­tin­tos kiau­lių sker­de­nos pri­va­lo bū­ti su­ženklin­tos. Sker­de­nų žen­kli­ni­mo bū­das tu­ri bū­ti su­de­rin­tas su VMVT ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. Kiau­lių sker­de­nos tu­ri bū­ti žen­kli­na­mos spau­du ir eti­ke­te. Spau­dus de­da ir eti­ke­tes tvir­ti­na sker­de­nų ver­tin­to­jai. Spau­das tu­ri bū­ti at­spa­rus iš­ori­niams po­vei­kiams, kad ne­iš­bluk­tų, o nau­do­ja­mas ra­ša­las ne­ga­li bū­ti tok­siš­kas. Rai­džių ir skai­čių aukš­tis tu­ri bū­ti ne ma­žes­nis kaip 2 cm. Žen­kli­na­mos abi kiau­lių sker­de­nos pu­sės. Spau­das de­da­mas ant kiek­vie­nos sker­de­nos blauz­dos vi­di­nės pu­sės ar­ba ant kum­pio. Spau­de tu­ri bū­ti nu­ro­do­ma sker­de­nos rau­me­nin­gu­mo kla­sė (S, E, U, R, 0, P). Ga­li­ma žy­mė­ti elek­tri­niais ar ki­to­kiais žy­mek­liais. Žy­me­nys tu­ri bū­ti aiš­kūs, įskai­to­mi, ne­blun­kan­tys.
  E kategorija populiariausia, nes S pakankamai nelengva isauginti (liesa ir raumeninga).

 6. NeKlientas:

  E – Europos kiauliu bendryjos narys (buves) .

 7. kaimas:

  siulau kiaulyte be E Ir dar nezinia be kokiu velniu uzauginom dvi viena sau kita galvojam parduoti siaip tai ir kita piautume veliau sau bet kad grudai po 45 lt maisas tai ta kiaule bus auksine nusipirkit tai nereks sukt galvos galima vaikui pduot ar ne kaip prasidejo tos nesamones su kokybe tai ir sugalvojom uzauginti siaip kiti sako rukytais gaminiais isparduot apsimoka tai galvojam

Rašyti komentarą Megana

Galite naudoti šias XHTML žymes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>